top of page

Ensenyem ciutadans del segle XXI

Terrenys municipals

Terrenys municipals

Mòduls

Mòduls

Obres inicials

Obres inicials

Contemporaneïtat

Contemporaneïtat

Edifici central

Edifici central

Construcció de la zona exterior

Construcció de la zona exterior

Últims retocs

Últims retocs

L'institut avui

L'institut avui

L’INS Vilanova del Vallès va néixer l’any 2007, iniciant el seu camí en mòduls prefabricats. Va ser l’any 2011 quan es va estrenar l’edifici en el qual avui estudien més de 500 alumnes.

El lema del centre és L’Institut el fem entre tots i aquesta és la màxima de totes les persones que hi participem en aquest projecte.

HISTÒRIA

Història

OBJECTIUS DE CENTRE

1

Aconseguir un clima de bona convivència entre totes les persones de la comunitat educativa.

2

Afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

3

Vetllar per un bon ambient de treball a les aules.

4

Atendre l’alumnat tenint present la seva singularitat, orientar-lo i posar al seu abast els recursos disponibles per tal de fer possible un correcte desenvolupament intel·lectual, social i personal.

5

Treballar per aconseguir l’èxit acadèmic de tots i totes les estudiants; tant en el cas dels alumnes d’ESO com de Batxillerat, es treballarà per tal que l’alumnat superi els objectius d’aquesta etapa i per què estigui capacitat per iniciar una nova etapa acadèmica o professional.

Objectius
Instal·lacions

ESTUDIS, MARC HORARI I INSTAL·LACIONS

Actualment s’imparteixen els estudis d’ESO i Batxillerat (branca científico-tecnològica i branca social-humanística).

Al llarg de l’ESO els alumnes realitzaran la matèria d’Anglès però, a partir de 2n d’ESO, també podran cursar Francès com a segona llengua estrangera. En aquest curs podran fer un petit tastet però tant a 3r com a 4t d’ESO serà una matèria de caràcter anual per tal de donar-li continuïtat.

El nostre centre realitza la jornada intensiva, amb la qual cosa el marc horari és de dilluns a divendres de 8.00h a 14.35h, amb dues franges de descans (de 10.00h a 10.20h i de 12.20h a 12.35h) [Per determinades circumstàncies relacionades amb el Sars-COV-2, el marc horari s'ha vist afectat].

Durant les tardes s’organitzen diferents activitats com La Coral, tutorització del Treball de Recerca per l’alumnat de 2n de Batxillerat, Anglès, i d’altres activitats organitzades per l’AMPA i pel centre, de les quals s’informa a l’inici de curs.

Vestíbul
Cantina institut
Aules
Col·laboracions amb la UAB
Aula específica II (Tecnologia)
Aula d'informàtica II (211)
Aules
Pavelló municipal
Aula específica III (Dibuix)
Aula especifica I (lab. ciències)
Pati
Gimnàs
Moduls Hèrcules
Biblioteca
Departaments

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Organigrama.jpg
Organigrama

DOCUMENTACIÓ OFICIAL

NOFC

Normes d'organització i funcionament del centre.

                   Actualitzat el 05/12/23

Taquilles

Normativa

PEC

Projecte Educatiu de Centre.

PLC

Projecte lingüístic de centre

Carta compromís
Actualitzat 05/09/23

Documentació oficial

projectes

Un dia a dia dinàmic i versàtil on entren en joc tot tipus de projectes interdisciplinars nascuts de l'equilibri entre creativitat i coneixement.

FUNCIONAMENT

Un passat curt però ple de vivències.

Un dia a dia intens per construir amb il·lusió el futur.

Una organització que evoluciona amb el centre i creix dia a dia.

comunitat 

Una comunitat integrada i integradora on tots i cadascun dels seus membres són protagonistes.

Una comunitat heterogènia en el seu interior però homogènia com a comunitat que creu que l'institut el fem entre tots.

ENLLAÇOS

bottom of page