Ensenyem ciutadans del segle XXI

Terrenys municipals

Terrenys municipals

Mòduls

Mòduls

Obres inicials

Obres inicials

Contemporaneïtat

Contemporaneïtat

Edifici central

Edifici central

Construcció de la zona exterior

Construcció de la zona exterior

Últims retocs

Últims retocs

L'institut avui

L'institut avui

L’INS Vilanova del Vallès va néixer l’any 2007, iniciant el seu camí en mòduls prefabricats. Va ser l’any 2011 quan es va estrenar l’edifici en el qual avui estudien més de 500 alumnes.

El lema del centre és L’Institut el fem entre tots i aquesta és la màxima de totes les persones que hi participem en aquest projecte.

HISTÒRIA

 

OBJECTIUS DE CENTRE

OBJECTIUS BÀSICS DEL CENTRE

 • El creixement personal basat en el respecte, l'esforç, la responsabilitat personal i l'autonomia.

 • La formació de persones amb ple desenvolupament de la pròpia personalitat.

 • L'adquisició d'hàbits i tècniques de treball que permetin aprendre a aprendre.

 • L'assoliment d'aprenentatges en les diferents àrres de coneixement.

 • Aconseguir un bon clima de convivència.

 • Afavorir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

 • Vetllar per un bon funcionament de treball a les aules.

 • Atendre l'alumnat tenint present la seva singularitat.

 • Treballar per aconseguir l'èxit acadèmic de tots els nostres estudiants. 

PRINCIPIS BÀSICS DEL CENTRE

Ajudar els nois i noies que...

 • aprenguin a ser....

 • aprenguin a fer...

 • aprenguin a conviure...

 • aprenguin a aprendre...

Please reload

 

ESTUDIS, MARC HORARI I INSTAL·LACIONS

Actualment s’imparteixen els estudis d’ESO i Batxillerat (branca científico-tecnològica i branca social-humanística).

Al llarg de l’ESO els alumnes realitzaran la matèria d’Anglès però, a partir de 2n d’ESO, també podran cursar Francès com a segona llengua estrangera. En aquest curs podran fer un petit tastet però tant a 3r com a 4t d’ESO serà una matèria de caràcter anual per tal de donar-li continuïtat.

El nostre centre realitza la jornada intensiva, amb la qual cosa el marc horari és de dilluns a divendres de 8.00h a 14.35h, amb dues franges de descans (de 10.00h a 10.20h i de 12.20h a 12.35h) [Per determinades circumstàncies relacionades amb el Sars-COV-2, el marc horari s'ha vist afectat].

Durant les tardes s’organitzen diferents activitats com La Coral, tutorització del Treball de Recerca per l’alumnat de 2n de Batxillerat, Anglès, i d’altres activitats organitzades per l’AMPA i pel centre, de les quals s’informa a l’inici de curs.

Vestíbul
Cantina institut
Aules
Col·laboracions amb la UAB
Aula específica II (Tecnologia)
Aula d'informàtica II (211)
Aules
Pavelló municipal
Aula específica III (Dibuix)
Aula especifica I (lab. ciències)
Pati
Gimnàs
Moduls Hèrcules
Biblioteca
Departaments
 

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Organigrama.jpg
 

DOCUMENTACIÓ OFICIAL

NOFC

Normes d'organització i funcionament del centre.

PdD

Projecte de Direcció (2018-2022).

PEC

Projecte Educatiu de Centre.

PLC

Projecte lingüístic de centre

 

POC_2021/22

Pla d'organització de centre per al curs 2021/22

Actualitzat a 28 de febrer de 2022

projectes

Un dia a dia dinàmic i versàtil on entren en joc tot tipus de projectes interdisciplinars nascuts de l'equilibri entre creativitat i coneixement.

FUNCIONAMENT

Un passat curt però ple de vivències.

Un dia a dia intens per construir amb il·lusió el futur.

Una organització que evoluciona amb el centre i creix dia a dia.

comunitat 

Una comunitat integrada i integradora on tots i cadascun dels seus membres són protagonistes.

Una comunitat heterogènia en el seu interior però homogènia com a comunitat que creu que l'institut el fem entre tots.

ENLLAÇOS