PROGRAMA GENERACIÓ PLURILINGÜE (GEP)

En un context social, multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actual, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprescindible.
L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar l’ús de la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i en àrees no lingüístiques.

GRUP D'IMPULS A LA RECERCA (GIR)

Projecte el Bosc (1r ESO)

Es realitza durant dues hores setmanals en les quals els alumnes treballen de forma interdisciplinar certs continguts relacionats amb el bosc, aprofitant l’entorn del que disposem.

Proejcte Edad Mitjana (2n ESO)

Es realitza durant dues hores setmanals en les quals els alumnes aprofundeixen en la història i cultura d’aquesta època involucrant totes les matèries.

Projecte l'hort (3r ESO)

Els alumnes treballen els diferents continguts curriculars d’una manera molt més pràctica realitzant petits projectes i activitats al voltant de l’hort.

Projecte Hèrcules

Els alumnes realitzen pràctiques en diferents empreses i entitats del poble per tal de fer una primera aproximació al món laboral.

La Coral

Projecte d’etapa en el qual poden participar tots els alumnes que així ho desitgin. Els alumnes assajaran amb el professor de Música un dia a la setmana per organitzar els diferents esdeveniments festius que hi ha al llarg del curs i participaran també a la Trobada de Corals.

COAE

Comissió Organitzadora d’Activitats Extraescolars formada per la Coordinadora d’activitats extraescolars i un conjunt d’alumnes de l’ESO i el Batxillerat que, de forma voluntària, es reuneixen i discuteixen sobre les possibles activitats lúdiques i festives que s’organitzen en el centre.

Arqueologia 3.0

Projecte interdisciplinar i de diferents nivells que engloba diferents coneixements a través del temps arqueológic.

La revista

Una publicació innovadora on els alumnes són els protagonistes.

Comissió de convivència

Tot i no tractar-se ben bé d’un projecte, el considerem com a tal ja que està format per diferents membres de la comunitat educativa (direcció, cap d’estudis, un professor del Consell Escolar i un pare/mare del Consell Escolar). En

aquesta Comissió, que es reuneix setmanalment, s’intentarà donar resposta a tots aquells conflictes que puguin anar sorgint en el dia a dia del centre.

Please reload

Logo.jpg

© 2020 Institut Vilanova del Vallès. Pla TAC

  • Instagram
  • Google Places icono social
  • Twitter Social Icon