logotip GEP.PNG
PROGRAMA GENERACIÓ PLURILINGÜE (GEP)

En un context social, multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actual, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprescindible.
L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar l’ús de la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i en àrees no lingüístiques.

 
 
 
GRUP D'IMPULS A LA RECERCA (GIR)
PROJECTE BOSC
Camino de bosque
PROJECTE EL BOSC (1r ESO)

Dues hores a la setmana l'alumnat de 1r d'ESO gaudeix d'una aproximació interdisciplinar al món del bosc. El departament de Ciències Naturals encapçala un equip de professores i professores de tots els departaments que pretén construir sinergies experimentals entre teoria i entorn.

PROJECTE EM
Projecte Edad Mitjana.jpg
PROJECTE EDAT MITJANA (2n ESO)

Dues hores a la setmana l'alumnat de 2n d'ESO gaudeix d'una aproximació interdisciplinar al món de l'Edat Mitjana. El departament de Ciències Socials encapçala un equip de professores i professors de tots els departaments que pretén redimensionar el coneixement sobre aquest període històric tant important pel naixement de la nostra cultura, del folklore i de les tradicions. 

PROJECTE H/H
Projecte hort.jpg
PROJECTE HORT/HIVERNACLE (3r ESO)

Des de la construcció del seu propi hivernacle fins a la producció de verdures i hortalisses, el projecte hort/hivernacle introdueix l'alumnat de 3r d'ESO en petits projectes en un context pràctic i de resolució de problemes. Els departaments de Ciències Naturals i Tecnologia encapçalen la realització d'aquest projecte.

HERCULES
Pràctiques_empresa.jpg
PROJECTE HERCULES (3r I 4T ESO)

Un grup-classe afegit a 3r i 4t d'ESO  que pretén atendre la diversitat de l'alumnat i realitzar una primera aproximació al món laboral a través de pràctiques d'empresa. El grup compte amb el suport del Departament d'Orientació cosa que permet establir adaptacions del currículum adaptades a les necessitats dels diferents alumnes. 

PROJECTE CORAL
CANT_CORAL.jpg
PROJECTE CORAL

Projecte d’etapa en el qual poden participar tots els alumnes que així ho desitgin. Els alumnes assajaran amb el professor de Música un dia a la setmana per organitzar els diferents esdeveniments festius que hi ha al llarg del curs i participaran també a la Trobada de Corals.

COAE
festes.jpg
COAE

Comissió Organitzadora d’Activitats Extraescolars formada per la Coordinadora d’activitats extraescolars i un conjunt d’alumnes de l’ESO i el Batxillerat que, de forma voluntària, es reuneixen i discuteixen sobre les possibles activitats lúdiques i festives que s’organitzen en el centre.

ARQUEOLOGIA
arqueologico.jpg
PROJECTE ARQUEOLOGIA

Des de l'ESO fins al batxillerat l'obertura d'un jaciment arqueològic als voltants del centre permet tractar aquesta disciplina de la història des d'un punt de vista totalment interdisciplinar amb col·laboracions entre els diferents departaments del centre.  

LA REVISTA
festes.jpg
LA REVISTA

Una publicació innovadora on els alumnes són els protagonistes de tot el procés de redacció i producció.

CONVIVÈNCIA
Convivència.jpg
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Tot i no tractar-se ben bé d’un projecte, el considerem com a tal ja que està format per diferents membres de la comunitat educativa (direcció, cap d’estudis, un professor del Consell Escolar i un pare/mare del Consell Escolar). En

aquesta Comissió, que es reuneix setmanalment, s’intentarà donar resposta a tots aquells conflictes que puguin anar sorgint en el dia a dia del centre.

LOGOS
Humanitats.jpg
PROJECTE D'IMPULS ALS ESTUDIS HUMANÍSTICS

El projecte Logos es du a terme a 4t d’ESO per a l’alumnat que tria l’itinerari humanístic. La finalitat del projecte consisteix en oferir, mitjançant les matèries de Llatí i Filosofia, una visió multidisciplinària de les humanitats que integri alhora l’aportació de les ciències socials i les arts com a formes de coneixement del món. Aquest abordatge, a més, incorpora metodologies innovadores que potencien les competències digitals de l’alumnat, així com les personals i socials que es desprenen del treball en grup i la resolució de problemes.