Ensenyem ciutadans del segle XXI

Departament de llengües

 

Departament de llengües estrangeres

 

Departament de ciències socials

 
 

Departament de matemàtiques i tecnologia

departamenttecnoimates@institutvilanova.cat

 

Departament de ciències naturals

departamentnaturals@institutvilanova.cat

 

Departament d'expressió i orientació

departamentexpior@institutvilanova.cat

Consergeria

 

Secretaria

 

AFA

 

projectes

Un dia a dia dinàmic i versàtil on entren en joc tot tipus de projectes interdisciplinars nascuts de l'equilibri entre creativitat i coneixement.

FUNCIONAMENT

Un passat curt però ple de vivències.

Un dia a dia intens per construir amb il·lusió el futur.

Una organització que evoluciona amb el centre i creix dia a dia.

comunitat 

Una comunitat integrada i integradora on tots i cadascun dels seus membres són protagonistes.

Una comunitat heterogènia en el seu interior però homogènia com a comunitat que creu que l'institut el fem entre tots.

ENLLAÇOS