top of page

La principal funció de la biblioteca és oferir un espai d’estudi, d’autoformació i de consulta. Ofereix material de tipologia diversa com ara revistes especialitzades, enciclopèdies temàtiques, lectures prescriptives i accés a internet.


Els principals protagonistes d’aquest espai són els alumnes de 3r d’ESO que, des
de la matèria optativa anomenada Biblio
Revolució, segueixen un pla de treball que contempla, a més de la seva pròpia formació, tasques diverses relacionades amb l’organització de l’espai, la catalogació dels recursos i també la dinamització de la lectura al centre.


Tots plegats treballem per garantir el bon funcionament de la biblioteca, amb
l’objectiu que sigui un espai per a la lectura, un espai per al coneixement i per a
l’autoaprenentatge.

biblioteca 4
biblioteca 3
Biblioteca2
bottom of page