top of page

La principal funció de la biblioteca és oferir un espai d’estudi, d’autoformació i de consulta. Conté material divers com ara revistes especialitzades, enciclopèdies temàtiques, lectures per nivells i accés a internet.


Els principals protagonistes d’aquest espai són els alumnes de 3r d’ESO que, des de la matèria optativa anomenada BiblioRevolució, segueixen un pla de treball que contempla tasques diverses relacionades amb l’organització de l’espai, la catalogació dels recursos i la dinamització de la lectura al centre.

biblioteca 4
biblioteca 3
Biblioteca2
bottom of page