top of page

PROCEDIMENT

Enguany, les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica i s’han d’enviar per correu electrònic al centre triat en primera opció, juntament amb una còpia de la documentació escanejada o fotografiada.

 1. Presentació sol·licitud

 2. Adreça de correu per enviar la documentació: iesvilanova@xtec.cat

Cal tenir en compte que:

 • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.

 • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol•licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació

 • Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes (IDALU): consulteu aquí.

 • Cal emplenar el camp de l'adreça de correu electrònic per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

 • El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Per més informació de la preinscripció: accés a Estudiar a Catalunya.

Les famílies que tinguin dificultats per fer-ho o no tinguin els mitjans necessaris, poden presentar la sol·licitud presencialment al centre del 19 al 22 de maig. Cal demanar cita prèvia al següent enllaç i tenir en compte les següents normes de seguretat donada la situació actual:

 • No es permetrà l'entrada a l'edifici a més d'una persona al mateix temps.

 • Caldrà complir les mesures d'higiene establertes per entrar a l'edifici.

 • No s'atendrà ningú sense cita prèvia.

 • Caldrà portar la sol·licitud emplenada des de casa.

L'aplicatiu per a demanar cita prèvia estarà disponible a partir de dijous 14 de maig:

bottom of page