top of page

GEP

En un context social, multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actual, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprescindible.
L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar l’ús de la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i en àrees no lingüístiques.

bottom of page