Vacunació: Carta a les famílies

31 d'agost de 2021

Escrit conjunt dels consellers de Salut i Educació.