Nova Junta de l'AMPA

13 de juliol de 2022

Presentació de la nova Junta de l'AMPA.