top of page

El Viatge

CAPUT MUNDI I. Viatge a Itàlia batxillerat

Caput Mundi és entendre l’univers d’unes ciutats que en determinats moments de la història de la humanitat passen a ser el “melic” del món. És entendre que l’empremta que han deixat aquestes ciutats esta per sobre de l' efímera existència humana i que perdurarà en la memòria col·lectiva fins a l’eternitat.

 

Caput mundi és un viatge curt però intens, un viatge on entendre que el conjunt de les coses parlen, el conjunt de les pedres, de les obres d’art, del traçat urbà parlen. Es entendre que tot el conjunt d’aquestes coses expliquen històries i que totes aquestes històries formen part i han de formar part del nostre imaginari popular.

 

Caput mundi és una primera aproximació a un país. Una aproximació a una regió de regions, origen fonamental de la civilització occidental i mostra indefectible de la seva evolució.
 

Visiteu els enllaços a la presentació i als diferents documents:


bottom of page