top of page

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l'EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s'han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d'innovació i de millora contínua. En el cas del nostre centre s'han establert a l'entorn de quatre àmbits d'actuació (centre, professorat, alumnat i famílies).

Sin título.jpg

01

Adequació EDC centre

Conjunt de línies generals d'actuació que implica  l'Estratègia digital al centre. 

02

Adequació EDC professorat

Recopilació de documentació de l'Estratègia Digital de Centre per al professorat. Accés a través de l'àrea de gestió. 

Profesor a bordo
En la clase

03

Adequació EDC alumnat

Recopilació d'actuacions de l'EDC en relació a l'alumnat i amb especial atenció a la competència digital de l'alumnat. 

04

Adequació EDC famílies

Línies d'actuació general de l'EDC en relació a les famílies. 

Videollamada
bottom of page