top of page
GUÀRDIES

A diferència del que s'havia plantejat a principi de curs, no caldrà utilitzar un usuari específic durant les guàrdies que realitzem. En cas de trobar-nos substituint algun professor les instruccions serien:

  1. En entrar en una classe com a professor de guàrdia no cal passar llista.

  2. Preguntar a algun alumne de confiança o al delegat o subdelegat si falta algú.

  3. En cas que falti algú, pregunteu si ja han marcat la falta en les hores anteriors. Si no és així, obriu la carpeta compartida que teniu adjunta i busqueu tant les llistes com les orles per comprovar els alumnes.

  4. Si realment falta algú o arriba molt tard, podeu enviar un responsable a consergeria per tal que marqui a la plataforma aquell retard o falta d'assistència.

  5. En relació a les faltes disciplinàries, en cas que sigui necessari es podria imposar una falta disciplinària. Per fer-ho cal entrar al mòdul de discicplina del centre, obrir les faltes de guàrdia i imposar-la (el procediment per les greus inclourà la compleció del pdf). 

bottom of page