INCIDÈNCIES I AJUDA TIC/TAC

¡Bien! Mensaje recibido

En cas que existeixi algun tipus d'incidència TIC al centre, es prega d'omplir el formulari.

Igualment, al llarg d'aquest curs la comissió TIC/TAC estarà composada per diferents professors. Podeu consultar qualsevol dubte a aquests professors. En cas contrari ompliu aquest formulari per tal de sol·licitar ajuda.