top of page
PEDC
pla-educacio-digital.png_634744301.png
PLA D'EDUCACIÓ DIGITAL DE CATALUNYA
centres.png_634744301.png
PROJECTE D'ACCELERACIÓ DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL
centres3.png
ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE (NODES)
ADEQUACIÓ AL CENTRE
ÀMBITS D'ACTUACIÓ A L'INTERIOR DEL CENTRE
ANÀLISI DELS RESULTATS

ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

ÀMBIT DE LA FORMACIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA

QÜESTIONARI

ÀMBIT DEL SOFTWARE D'IMPLEMENTACIÓ DE CENTRE

QÜESTIONARI

ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DE L'ALUMNAT

QÜESTIONARI
bottom of page