top of page

Caput Mundi

Una experiència inoblidable. Un viatge a la capital del Renaixement. Un retrobament amb la capital de la cristiandat. VIATGE A ITÀLIA DE BATXILLERAT.
I aquest any 2022, malgrat les dificultats. Malgrat les restriccions, també ha estat possible.

bottom of page