Caput Mundi

Una experiència inoblidable. Un viatge a la capital del Renaixement. Un retrobament amb la capital de la cristiandat. VIATGE A ITÀLIA DE BATXILLERAT.