Ensenyem ciutadans del segle XXI

Terrenys municipals

Terrenys municipals

Mòduls

Mòduls

Obres inicials

Obres inicials

Contemporaneïtat

Contemporaneïtat

Edifici central

Edifici central

Construcció de la zona exterior

Construcció de la zona exterior

Últims retocs

Últims retocs

L'institut avui

L'institut avui

L’INS Vilanova del Vallès va néixer l’any 2007, iniciant el seu camí en mòduls prefabricats. Va ser l’any 2011 quan es va estrenar l’edifici en el qual avui estudien més de 500 alumnes.

El lema del centre és L’Institut el fem entre tots i aquesta és la màxima de totes les persones que hi participem en aquest projecte.

HISTÒRIA

 

OBJECTIUS DE CENTRE

OBJECTIUS BÀSICS DEL CENTRE

 • El creixement personal basat en el respecte, l'esforç, la responsabilitat personal i l'autonomia.

 • La formació de persones amb ple desenvolupament de la pròpia personalitat.

 • L'adquisició d'hàbits i tècniques de treball que permetin aprendre a aprendre.

 • L'assoliment d'aprenentatges en les diferents àrres de coneixement.

 • Aconseguir un bon clima de convivència.

 • Afavorir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

 • Vetllar per un bon funcionament de treball a les aules.

 • Atendre l'alumnat tenint present la seva singularitat.

 • Treballar per aconseguir l'èxit acadèmic de tots els nostres estudiants. 

PRINCIPIS BÀSICS DEL CENTRE

Ajudar els nois i noies que...

 • aprenguin a ser....

 • aprenguin a fer...

 • aprenguin a conviure...

 • aprenguin a aprendre...

Please reload

 

ESTUDIS, MARC HORARI I INSTAL·LACIONS

Actualment s’imparteixen els estudis d’ESO i Batxillerat (branca científico-tecnològica i branca social-humanística).

Al llarg de l’ESO els alumnes realitzaran la matèria d’Anglès però, a partir de 2n d’ESO, també podran cursar Francès com a segona llengua estrangera. En aquest curs podran fer un petit tastet però tant a 3r com a 4t d’ESO serà una matèria de caràcter anual per tal de donar-li continuïtat.

El nostre centre realitza la jornada intensiva, amb la qual cosa el marc horari és de dilluns a divendres de 8.00h a 14.35h, amb dues franges de descans (de 10.00h a 10.20h i de 12.20h a 12.35h.).

Durant les tardes s’organitzen diferents activitats com La Coral, tutorització del Treball de Recerca per l’alumnat de 2n de Batxillerat, Anglès, i d’altres activitats organitzades per l’AMPA i pel centre, de les quals s’informa a l’inici de curs.

Vestíbul

Cantina institut

Un lloc amb caliu on la Montse omple els pa·ladars dels més sibarites.

Aules

Col·laboracions amb la UAB

Aula específica II (Tecnologia)

Aula d'informàtica II (211)

Aules

Pavelló municipal

Aula específica III (Dibuix)

Aula especifica I (lab. ciències)

Pati

Gimnàs

Moduls Hèrcules

Biblioteca

Departaments

 

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

 

DOCUMENTACIÓ OFICIAL

NOFC

Normes d'organització i funcionament del centre.

PdD

Projecte de Direcció (2018-2022).

PEC

Projecte Educatiu de Centre.

PLC

Projecte lingüístic de centre

 
Logo.jpg

© 2020 Institut Vilanova del Vallès. Pla TAC

 • Instagram
 • Google Places icono social
 • Twitter Social Icon
Obres inicials

Inici del conjunt de les obres que van donar lloc a l'actual edifici.