GEP

Introducció i justificació

En un context social, multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actual, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprescindible.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar l’ús de la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i en àrees no lingüístiques.
 

Consecucions

● Promoure una metodologia basada en la pràctica oral.
● Fomentar l’ús d’estructures orals correctes.
● Augmentar la presència de la llengua anglesa a l’institut, per tal de fer-la més funcional i significativa.
● Augmentar la interacció entre alumnes de diferents nivells.

Grup impulsor

Cristian Lobo (llengua anglesa), Maribel Galeano (ciències naturals), Anna Moruno (llengua anglesa), Amparo Codina (llengua anglesa), Ariadna Herrero (coordinació pedagògica), Oliver Giralt (tecnologia) i Blanca Bruguet (educació física).

Logo.jpg
  • Google Places icono social
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2020

Institut Vilanova del Vallès

Pla TAC

Logo_departament_educació.jpg