GEP

Introducció i justificació

En un context social, multicultural i complex com el que presenta la societat catalana actual, el coneixement i l’ús de diferents llengües esdevé del tot imprescindible.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar l’ús de la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i en àrees no lingüístiques.
 

Consecucions

● Promoure una metodologia basada en la pràctica oral.
● Fomentar l’ús d’estructures orals correctes.
● Augmentar la presència de la llengua anglesa a l’institut, per tal de fer-la més funcional i significativa.
● Augmentar la interacció entre alumnes de diferents nivells.

Grup impulsor

Cristian Lobo (llengua anglesa), Maribel Galeano (ciències naturals), Anna Moruno (llengua anglesa), Amparo Codina (llengua anglesa), Ariadna Herrero (coordinació pedagògica), Oliver Giralt (tecnologia) i Blanca Bruguet (educació física).

Logo.jpg

© 2020 Institut Vilanova del Vallès. Pla TAC

  • Instagram
  • Google Places icono social
  • Twitter Social Icon