top of page

CONFIRMACIÓ PER A 3R ESO

FULL DE CONFIRMACIÓ DE PLAÇA PER A TERCER D’ESO

(CURS 2020-2021)

 

TRÀMITS A REALITZAR

  1. Fer el pagament de la quota de material i funcionament de centre*  66,12 € a través de TPV Escola entre els dies 1 i 10 de juliol.

  2. Complimentar el formulari de confirmació de matrícula (botó inferior) pel pare/mare/tutor legal.

A l'interior del formulari caldrà adjuntar:

  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.

  • Fotografia actual tamany DNI.

*Aquesta quota inclou: agenda, carpeta, material fungible  d’educació física, visual i plàstica, laboratori, taller de tecnologia, aula de música,  material projectes, plataforma esemtia i activitats a càrrec del centre.

Per motius de confidencialitat cal fer servir l'adreça electrònica corporativa de l'alumne. (@institutvilanova.cat)

Quan pengis fitxers i enviïs aquest formulari, el nom, el nom d'usuari i la foto associats al teu compte de Google s'enregistraran.

bottom of page