SOL·LICITUD SORTIDA

Segons el protocol de sortides, han de ser els caps de departament o coordinadors qui sol·licitin les sortides. Aquesta sol·licitud es realitza a través de tres passos.

  • Un primer que suposa la compleció dels documents de sol·licitud i comunicació a les famílies que que teniu a la part inferior.

  • Un segon pas que suposa crear a la carpeta compartida una nova carpeta on afegir els dos arxius completats.

  • Finalment enviar el formulari introduint el nom de la carpeta que hem creat. 

El nou sistema de sortides ha reduït els temps d'execució del conjunt del professorat en relació a les sortides cosa que ha significat que poques persones siguin les que és dediquen a preparar-les. Si us plau, siguem curosos amb els documents de comunicació, les imatges i les descripcions que preparem.

¡Bien! Mensaje recibido

Sol·licitud

Comunicació II

(Sense pagament)

Comunicació I

(Amb pagament)